неділя, 25 березня 2018 р.

Творчий звіт


Я, Поспєлова Людмила Іванівна, працюю в УВКУ КНТЕУ з 1972 р. спочатку лаборантом, а потім викладачем хімії. Викладала предмети: хімію, біологію, захист Вітчизни. Обсяг педагогічного навантаження складає 150 годин.
На даному етапі являюсь викладачем вищої кваліфікаційної категорії, старшим викладачем, наставником молодих педагогів. До 2015 року була головою методичної комісії природничо-математичних дисциплін. З 29.01.2018 року по 16.02.2018 року пройшла курси підвищення кваліфікації вчителів хімії і вчителів предмету Захист Вітчизни при Закарпатському інституті післядипломної педагогічної освіти.

Продовжую вдосконалювати педагогічну майстерність методами компетентнісного підходу до організації навчального процесу з використання інноваційних технологій.  Розвиваю в учнів навички с самостійного здобування знань і вміння використовувати їх на практиці.
Для контролю знань учнів найбільш цікавим і жвавим є ігрові методи: «Виправи помилку вчителя», «хрестики-нулики». Під час викладання нового матеріалу застосовую метод аналогій, метод «Допоможи вчителю», випереджувальні завдання. Підтримую учнів під час їх відповідей, застосовуючи фрази «Ти зможеш», «Ти вмієш». Практикую виправлення помилок, виставлення оцінок, їх коментар силами учнів.
Індивідуальну роботу здійснюю методом випереджувальних завдань.
За звітній період проводила відкриті уроки, відвідувала уроки своїх колег, проводила позанавчальні заходи в рамках Тижня загальноосвітніх дисциплін та Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності, підготувала такі методичні розробки:
  -  Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках Захисту Вітчизни.
  - Проблемне навчання на уроках хімії.  
  - Формування в учнів навичок критичного мислення.
  - Формування комунікативної компетентності на уроках хімії.
- Різнорівневі тести з предмету Захист Вітчизни.
Беру активну участь у засіданнях педагогічної ради та засіданнях методичної комісії загальноосвітніх дисциплін. Виступаю з різними доповідями:
- Інноваційні тенденції розвитку сучасної освіти.
- Його величність - урок. Що значить урок у сучасному вимірі.
- Активіація пізнавальної діяльності учнів на уроках з урахуванням їх психологічних особливостей.
- Формування комунікативної компетентності учнів.
- Формування компетентностей саморозвитку та самоосвіти учнів.
24.02.2017 року взяла участь у засіданні обласної методичної секції викладачів предмету „Захист Вітчизни” на тему „Формування ключових компетенцій учнів ПТНЗ під час підготовки їх до захисту Вітчизни”.
За атестаційний період провела п’ять відкритих уроків, теми яких записані в індивідуальному плані та на власному блозі.

Немає коментарів:

Дописати коментар