Педагогічна діяльність

    Проведення відкритих уроків

  25 жовтня2019 року. Тема: "Догляд за тяжкохворими".

 09 жовтня 2017 року.  Тема: «Шкідливий влип алкоголю на організм людини». 

    Урок пройшов цікаво та невимушено, учні брали активну участь у проведенні уроку. На уроці були застосовані випереджувальні завдання, демонстрація різноманітних дослідів, в яких простежувалася аналогія між хімією і біологією. Цінним було використання міжпредметних зв'язків із спеціальними, загальноосвітніми предметами, охороною праці та безпекою життєдіяльності, повернення до вивченого у школі. Доречним був супровід уроку мультимедійною слайд-презентацією. 
    Закінчився урок анонімним опитуванням учнів, розв'язанням побутових задач, виведенням формули здоров'я у формі гри.

      14.02.2017 року. Тема:"Номенклатура ненасичених вуглеводнів".
 Мета уроку: на прикладі неорганічних сполук показати моливіть різного порядку сполучення атоміву молекулі і появу нових властивостей. Встановити істотні ознаки ізомерії і гомології. За допомогою впорядкованих правил навчитися називати органічні речовини розгалудженої будови з одинарними і кратними зв'язками. Розвивати просторове мислення, вчитися будувати логічні лянцюжки.

      02.12.2015 року. Тема:"Взаємодія амоніаку з водою. Солі амонію".
Навчальна мета: розгляути особливості взаємодії амініаку з водою; розширити уявлення про основи; сформувати поняття донорно-акценторного механізму ковалентного звя'зку; навчитися якісно озпізнавати солі амонію.
Розвиваюча мета: формувати уміння складати рівняння реакцій, що характеризують хімічнівластивості солей амонію, пояснювати рівняння реакцій з точки зору ЄДС, розвивати навички проведення хімічного есперименту.
Виховна мета: виховувати вміння поводження з речовинами із рідким запахом, навчити обережності в робоі з реактивами, розвивати акуратність в проведенні експерименту.
     08.10.12014 року. Тема: "Ферум як представник металічних елементів побічних підгруп. Фізичні та хімічні властивості заліза.Сполуки Ферум (ІІ), Ферум (ІІІ)".
Навчальна мета: дізнатись про поширеність Феруму в природі. З’ясувати будову атома і йона. Поглибити знання про фізичні і хімічні властивості заліза та сполук Феруму.
Розвиваюча мета: формувати уміння самостійно складати рівняння хімічних реакцій, пояснювати властивості в світлі окисно-відновних реакцій. Використовувати ряд активності для прогнозування властивостей металу.
Виховна мета: виховувати цікавість до матеріалу, творчість, партнерство, активізувати пізнавальну діяльність.

     17.12.2013 року. Тема:"Карбонатна кислота. Солі карбонової кислоти. Якісна реакція на карбонат-йон".
Навчальна мета: ознайомитись з властивостями карбонової кислоти і карбонатів, використовуючи знння про загальні властивості кислот і солей в світі теорії електролітичної дисоціації. Навчитися розпізнавати карбонат-йони. Повторити поняття про кислі солі.Вдосконалити вміння працювати  з лабораторним обладнанням і реактивами.
Розвиваюча мета: розвивати вміння складати рівняння реакцій
Виховна мета: розлянути принципи роботи вогнегасника. Формувати навички роботи з ним під час екстримальних ситуацій.


    24.02.2017 року участь у засіданні обласної методичної секції викладачів предмета „Захист Вітчизни” на тему „Формування ключових компетенцій учнів ПТНЗ під час підготовки їх до захисту Вітчизни”.

Розробка завдань для ДПА, ККР

     Щороку розробляю завдання для проведення державної підсумкової атестації з хімії, для проведення вхідного діагностування учнів груп першого курсу, І-го етапу учнівських олімпіад, перевірочних контрольних робіт за І-й та ІІ-й семестри навчального року. У жовтні 2015 року розробила пакет завдань для проведення комплексних контрольних робіт з хімії в рамках атестації навчального закладу.

Позакласні заходи

    22-26.05.2017 року проведення Тиждня знань з основ безпеки життєдіяльності.
   23 травня 2017 року провела практичне заняття з учнями другого курсу на тему: «Надання першої невідкладної медичної допомоги у надзвичайній ситуації». Під час занять учні самостійно вчилися накладати бинтові пов’язки на голову на верхні і нижні кінцівки, а саме на кисть, палець, лікоть і стопу.
   24 травня 2017 року  провела міні-бесіду під рубрикою: «Це повинен знати кожен: «Кліщі». Мета бесіди - навчити учнів як правильно захистити себе від комах, кліщів. Адже з приходом весни не лише квітне все навколо, а й розповсюджуються паразити: в лісах і парках активізуються кліщі, чиїх укусів людині слід остерігатися під час відпочинку на природі. Укуси кліщів загрожують людині такими хворобами, як іксодовий кліщовий бореліоз (хвороба Лайма), кліщовий вірусний енцефаліт та марсельська гарячка. Під час бесіди учні отримали інформацію про види та класи кліщів, в яких умовах вони живуть і чим харчуються, яку небезпеку несуть для здоров’я людини.
   Щороку беру участь у проведенні Тиждня загальноосвітніх дисциплін. В рамках тижня проводила такі заходи:
2017 рік. Тема: "Профілактика ВІЛ-інфекцій (СНІДу) людини".
2016 рік. Вікторина з хімії "Самий розумний".
2015 рік. Позакласний захід з біології. Літературно-екологічний круїз на тему: "Нас зібрала природа".
2014 рік. Пізнавальна гра "Фортуна", "Звичаї і традиції українського народу, які сприяють збереженню здоров'я".

Участь у методичних засіданнях

Беру активну у часть у засіданнях педагогічної ради та засіданнях методичної комісії загальноосвітніх дисциплін. Виступаю з різними доповідями:
- Інноваційні тенденції розвитку сучасної освіти.
- Його величність - урок. Що значить урок у сучасному вимірі.
- Активіація пізнавальної діяльності учнів на уроках з урахуванням їх психологічних особливостей.
- Формування комунікативної компетентності учнів.
- Формування компетентностей саморозвитку та самоосвіти учнів.

Немає коментарів:

Дописати коментар